Borchvast BV
Projecten

Borchvast BV

Drenthe

Thans onderzoekt Borchvast BV de mogelijkheden van een herontwikkeling van een vrij omvangrijke locatie naar een combinatie van uiteenlopende functies op het grensgebied van een tweetal kernen in het westen van de provincie Drenthe. Belangrijk uitgangspunt is een significante versterking van het huidige gebied.

Voor diverse vastgoedontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven verzorgt Borchvast BV in de provincie Drenthe het (tijdelijke) beheer van terreinen die op termijn (her)ontwikkeld zullen gaan worden. Dit zogenaamde locatiebeheer voorkomt dat onbevoegden gebruik gaan maken van de veelal braakliggende gronden.

Borchvast BV
Copyright © 2006-2012 Borchvast BV, Deventer