Copyright © 2006-2012 Borchvast BV, Deventer
Borchvast BV

Expertise buitengebied

Borchvast BV – raadgevende Rentmeesters en Intermediairs in Vastgoedprojecten (verder: Borchvast BV) maakt zich sterk voor een multifunctioneel platteland, waar landbouw, natuur en recreatie elkaar aanvullen. Een essentieel onderdeel hiervan is de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden op het gebied van het hergebruik van (agrarische) gebouwen, inrichting van nieuwe natuur en/of landschapselementen op plaatsen waar dit voor alle betrokken partijen toegevoegde waarde heeft. Uitgangspunt is een inventariserend gesprek met de potentiële opdrachtgever om persoonlijke wensen in kaart te brengen. Deze wensen worden vervolgens uitgewerkt in een stappenplan. Dit plan kan bestaan uit de aanleg van een kleinschalig landschapselement, bijvoorbeeld een singel of kikkerpoel, maar het kan ook een groter terrein betreffen waarin nieuwe functies van gebouwen met singels, poelen en bosjes worden ingepast. Agrarische ondernemers die hun activiteiten hebben gestaakt zoeken met regelmaat nieuwe functies voor zowel de grond als de vrijkomende gebouwen. In een maatadvies worden de mogelijkheden uitgewerkt en vanzelfsprekend beoordeelt Borchvast BV daarbij ook de eventuele subsidiemogelijkheden in ieder voorkomend traject. Iedere opdracht wordt nauwkeurig omschreven en vastgelegd in een overeenkomst.

Diverse particulieren, organisaties en overheden hebben inmiddels de weg naar Borchvast BV gevonden. Dat kan op basis van financiële overwegingen zijn, bijvoorbeeld in verband met het verkrijgen van subsidies voor (gedeelten van) agrarische gronden, maar ook voor antwoorden op overige vragen m.b.t. het landelijk gebied.

Borchvast BV is actief voor:

agrariërs die zelf niet toekomen aan subsidieaanvragen;
agrariërs die het bedrijf hebben beëindigd en nog grond en/of gebouwen in bezit hebben en daar een nuttige bestemming aan willen geven;
particulieren op het platteland met een perceel kleiner dan 5 ha. die een landschappelijke invulling wensen;
particulieren met meer dan 5 ha. grond die een landgoed voor ogen hebben;
landgoedeigenaren die advies voor beheer en onderhoud nodig hebben;
natuurbeschermingsorganisaties, voor ontwikkeling en onderhoud;
diverse overheden (gemeenten, waterschappen, provincies) voor grootschalige specifieke projecten.


Een advies van Borchvast BV is altijd toegespitst op het realiseren van versterking van het landelijk gebied in de breedste zin van het woord, waarbij de wensen van de opdrachtgever centraal staan. Een inrichtingsschets van de gewenste situatie is een integraal onderdeel van het advies. Daarbij wordt optimaal rekening gehouden met de financiële haalbaarheid van de plannen. Waar mogelijk, zal subsidie voor het realiseren worden aangevraagd. Indien voor de inrichting of het beheer subsidies kunnen worden aangevraagd, zal dit in het advies worden opgenomen.
Dankzij de aanwezige financiële expertise kan Borchvast BV opdrachtgevers ook in breder verband van dienst zijn. Hierbij valt te denken aan de rol van gesprekspartner inzake vermogensvorming en vermogensbeheer. Borchvast BV neemt daarbij desgewenst het gehele administratieve traject uit handen.
De activiteiten van Borchvast BV lopen uiteen van het vinden van nieuwe bestemmingen voor voormalige agrarische gebouwen of landbouwgronden en het invullen van landschappen bij particulieren, tot het omvormen van grondgebieden tot een landgoed onder de Natuurschoonwet, beheer en onderhoud, ontwikkeling van terreinen, onderzoek en financieel advies.

Borchvast BV