Borchvast BV
Projecten


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Borchvast BV

 

Borchvast BV onderzoekt thans de mogelijkheden van herontwikkeling van een voormalige schoollocatie in het oosten van de provincie Gelderland.

Borchvast BV beoordeelt tevens de mogelijkheden tot herontwikkeling en –inrichting van een grote locatie in het buitengebied van de Achterhoek. Het betreft in casu nieuwe natuur en een functiewijziging voor de aanwezige opstallen.

Borchvast BV coördineert de herontwikkeling van een locatie in het buitengebied van de gemeente Berkelland. Het betreft de herontwikkeling naar een woonvoorziening waarbij het accent ligt op mantelzorgverlening.

Voor diverse vastgoedontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven verzorgt Borchvast BV in de provincie Gelderland het (tijdelijke) beheer van terreinen die op termijn (her)ontwikkeld zullen gaan wden. Dit zogenaamde locatiebeheer voorkomt dat onbevoegden gebruik gaan maken van de veelal braakliggende gronden.

Voor een autogaragebedrijf in de Betuwe onderzoekt Borchvast BV thans de mogelijkheden van bedrijfsverplaatsing en herontwikkeling van de vrijkomende locatie.

Borchvast BV is als adviserende partij betrokken bij het hergebruik van gronden en functiewijzigingen van vrijkomende agrarische opstallen in het buitengebied door middel van de ontwikkeling van diverse zogenaamde 'Rood voor Rood/Groen'-locaties in de Achterhoek. Een belangrijk kenmerk hierbij is de nauwe samenwerking en het zorgvuldige overleg met eigenaren, diverse overheden, diensten en overige betrokkenen.

Voor een relatie verzorgt Borchvast BV de begeleiding en coördinatie van het onderhoud van een aantal bospercelen.

Ten behoeve van diverse bedrijven in het buitengebied en gemeenten in de Achterhoek heeft Borchvast BV onlangs onderzoeksrapporten opgesteld in het kader van voorgenomen uitbreidingen van de bestaande bedrijfsgebouwen ter ondersteuning van de te volgen politiek-bestuurlijke trajecten op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau en de eventuele juridische procedures. In een aantal cases heeft dit reeds tot de gewenste resultaten geleidt.

Borchvast BV beoordeelt thans in opdracht van een relatie de mogelijkheden voor een alternatief gebruik van een kasteel met bijbehorende opstallen in de provincie Gelderland.

 

Borchvast BV

Ruurlo - Borculoseweg 23: ontwikkeling tandartspraktijk

Borchvast BV heeft de locatie van de voormalige apotheek aan voormelde adres geïnitieerd en in samenwerking met AntCompany zijn er verschillende ontwikkelingsscenario's ontwikkeld. Inmiddels is de tandartspraktijk gerealiseerd en in gebruik genomen door de heer D. Stolk.

Klik hier om een indruk te krijgen van de uitstraling van deze tandartspraktijk te Ruurlo.

 

Borchvast BV

 

Lochem: inbreidingsproject van 7 woningen

Borchvast BV heeft het initiatief genomen inzake voormelde locatie en AntCompany ontwikkelt thans in nauw overleg een binnenstedelijke kleinschalige invulling in een dorpskern in de gemeente Lochem. Het woningbouwplan bestaat 7 woningen waarvan 3 vrijstaande en 4 twee-onder-één-kapwoningen.

 

Borchvast BV

Doetinchem: zorgconcept appartementen plus bijbehorende accomodaties (zorgwinkel)

De initiëring van de betreffende locatie werd verricht door Borchvast BV en AntCompany ontwikkelt met meerdere partners een zorgconcept voor een complex van zorgaccommodaties en circa 30 woonzorgappartementen.

 

In een vrij grote kern in de IJsselstreek heeft Borchvast BV onlangs een positie verworven in een inbreidingslocatie. Hieraan voorafgaand heeft een uitvoerig overleg met de huidige eigenaren plaatsgevonden. De kansen liggen hier naar alle waarschijnlijkheid in een combinatie van commerciële ruimten en appartementen in diverse  uiteenlopende prijsklassen. Verder diepgaand onderzoek door het team van Borchvast BV zal hierin duidelijkheid dienen te verschaffen.

Borchvast BV
Copyright © 2006-2012 Borchvast BV, Deventer