Copyright © 2006-2012 Borchvast BV, Deventer
Borchvast BV

Monumenten & subsidies

Subsidies en vastgoed vormen een bijzondere combinatie. Het kenmerkende hiervan is namelijk dat een dergelijk verband niet regelmatig voorkomt. Voor vele eigenaren heeft een gebouw slechts die waarde die het genereert door bijvoorbeeld huuropbrengsten. In dat opzicht zullen er voor de aankoop van een pand rationele overwegingen zijn gemaakt waaruit pas later blijkt of deze overwegingen tot het juiste resultaat hebben geleid. Een subsidie verkrijgen is voor veel vastgoedeigenaren derhalve niet interessant, de gedane investering zal zich immers zelf (moeten) terugverdienen. Voor een kleine groep vastgoedeigenaren is het echter wel interessant om zich in de mogelijkheden van subsidies te verdiepen. Deze eigenaren hebben één kenmerk gemeen: ze zijn in het bezit van een rijksmonument of gemeentelijk monument. In beide gevallen zijn er mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidiegelden.

Rijksmonumenten
Rijksmonumenten bieden tal van mogelijkheden om een vergoeding te ontvangen ten behoeve van het jaarlijkse onderhoud. Er zijn naast deze onderhoudssubsidies ook subsidiemogelijkheden voor het behoud van een monumentaal dorpsgezicht, alsmede binnenplaatsen. Onderhoud is van essentieel belang omdat de overheid als doel stelt dat de rijksmonumenten in goede staat moeten blijven. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beslist of de subsidieaanvraag wordt toegekend. De RCE is, in samenwerking met anderen, verantwoordelijk voor de zorg van het Nederlandse erfgoed boven en onder de grond en onder water. Deze landelijke overheidsorganisatie, dat ressorteert onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft vele nota’s en beleidregels opgesteld die per jaar diverse wijzigingen met zich (kunnen) brengen. Het aanvragen van een rijkssubsidie vergt daarom gedegen kennis en kunde van diverse overheidsregelingen.

Gemeentelijke monumenten
De eigenaren van gemeentelijke monumenten zijn vaak lastiger te voorzien van subsidiegelden omdat deze regelingen per gemeente behoorlijk kunnen afwijken. Het uitzoeken van de kansen op gemeentelijke subsidies vergt daarom bij iedere afzonderlijke gemeente een op die specifieke situatie toegesneden aanpak.

Borchvast BV – raadgevende Rentmeesters en Intermediairs in Vastgoedprojecten informeert graag over de mogelijkheden voor een subsidie c.q. subsidies voor een rijks-, dan wel een gemeentelijk monument. Daarnaast kan Borchvast de gehele subsidieaanvraag en de daaropvolgende werkzaamheden verzorgen.

Klik hier voor de speciale brochure.

Borchvast BV
Borchvast BV