Borchvast BV
Projecten
Borchvast BV

 

Voor diverse vastgoedontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven verzorgt Borchvast BV in de provincie Overijssel het (tijdelijke) beheer van terreinen die op termijn (her)ontwikkeld zullen gaan worden. Dit zogenaamde locatiebeheer voorkomt dat onbevoegden gebruik gaan maken van de veelal braakliggende gronden.

Borchvast BV onderzoekt thans de mogelijkheden van een herontwikkeling van een locatie in een relatief kleine kern in Twente voor woningbouw. Een woningmarktanalyse is een uitermate belangrijk onderdeel in deze beoordeling.

In een omvangrijke kern beoordeelt Borchvast BV de kansen van een uitplaatsing van een bedrijf naar een alternatieve locatie en een herbestemming van de vrijkomende gronden naar woningbouw. In diezelfde plaats is Borchvast BV betrokken bij een vergelijkbare locatie, in casu een leegstaand bedrijfspand.

Tevens heeft Borchvast BV opdracht gekregen tot herontwikkeling en bouwbegeleiding van een huidig slooppand naar een nieuw te realiseren woning in het buitengebied van de provincie Overijssel.

Borchvast BV
Copyright © 2006-2012 Borchvast BV, Deventer