Borchvast BV

Projecten- c.q. referentielijst

Klik op één van de Provincieknoppen voor nadere informatie.

Borchvast BV

Borchvast BV

Borchvast BV

Landelijk

Thans is Borchvast – raadgevende Rentmeesters en Intermediairs in Vastgoedprojecten BV (verder: Borchvast Rentmeesters) bij diverse locaties betrokken in verband met de beoordeling van de kansen voor herontwikkeling. Het betreft verschillende functies waaronder wonen en bedrijfsbestemmingen.

Daarnaast verricht Borchvast Rentmeesters activiteiten en biedt ondersteuning aan een groot aantal particulieren ten behoeve van bestaande wensen op het gebied van vastgoed van meest uiteenlopende aard. Het vastgoedmanagement speelt hierbij veelal een belangrijke rol.

Borchvast BV
Copyright © 2006-2012 Borchvast BV, Deventer